TERIMA KASIH KEPADA PARA DONATUR ATAS PARTISIPASINYA MENSUKSESKAN ACARA ISRA DAN MIRAJ NABI BESAR MUHAMMAD SAW 1431 H TGL. 16 JULI 2010 / 04 SYA'BAN 1431 H

اللسلام علليكم ورحمة الله وبر كا ته

Allahu Nuurrus Samawati Wal Ardh

Allah Adalah Cahaya Langit Dan Bumi

Limpahan puji kehadhirat Allah SWT, yang memuliakan kita dengan undangan agung,

Yaa Rahman.. Yaa Rahim.. Irhamnaa
YA ALLAH AMPUNKAN DOSA KAMI DENGAN KEMULIAAN NABI MUHAMMAD SAW
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu ( MUHAMMAD )tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran

Kamis, 21 Juni 2012

RENOVASI MUSHOLLA - MAJLIS TA'LIM AL HIJRAH

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Donatur
di 
    Tempat.

Dengan Hormat
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah SWT. Kita memohon pertolongan, ampunan serta pelindungan-Nya dari segala keburukan dan kelemahan. Barang siapa yang diberi hidayahNya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barang siapa yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu menolongnya. 

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalahNya, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir bathin, dunia akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa'at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin

Bersama ini kami sampaikan proposal singkat ke hadapan Bapak/Ibu mengenai Renovasi Mushola, Majlis Ta'lim Al Hijrah.

Billahittaufiq Wal hidayah 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Tidak ada komentar:

Posting Komentar